De waarde van de toets gevaarherkenning vergroten

  • by
Vergroten waarde toets gevaarherkenning

Gevaarherkenning wordt als essentieel onderdeel van de rijtaak gezien. Bij beginnende bestuurders is de gevaarherkenning echter nog slecht ontwikkeld. Het is logisch dat hier veel onderzoek naar gedaan wordt.

Dit type onderzoeken kent al lange traditie maar bij invoering levert het ook veel discussie op bij de vakmensen van de rijschoolwereld, de rij-instructeur. Tijd om eens te kijken naar de huidige deeltoets gevaarherkenning in Nederland. Ad Philipsen en Chris Verstappen zullen stil staan bij de verschillende oplossingen en toepassingen in de rest van de wereld. Wat werkt wel en wat werkt zeker niet?

Gezamenlijk met de deelnemers van dit webinar gaan wij op zoek naar mogelijke vernieuwingen van gevaarherkenning. In de sessie van maandag 13 mei om 10:00 zal de nadruk liggen op wat er allemaal reeds bestaat en wat hier de voor- en nadelen in zijn.
Vrijdag 15 mei om 10:00 willen Ad en Chris met name ingaan op de mogelijkheden voor de toekomst en wat de rij-instructeurs belangrijk vinden dat een kandidaat kent. Met de inspiratie van de maandag, komen we vrijdag tot een goede, inhoudelijk eindconclusie en beeld voor de toekomst.

Ad en Chris willen niet op de stoel van het CBR gaan zitten maar willen graag kennis en inzichten delen. Alles in belang van de verkeersveiligheid en dat de beginnende bestuurder zich nog meer bewust wordt van de gevaren op de weg.
Denk jij mee met ons?

Start webinar: Maandag 11 mei om 10:00
Evaluatie webinar: Vrijdag 15 mei om 10:00
Doel: Open brainstorm om de waarde van gevaarherkenning te vergroten.